Facebook Twitter

Uskoro web shop

DOMOD Direkcija
Srđana Aleksića 20, 71000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 771 810 Fax. +387 33 772 811
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 16:00
E-mail: info@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Centar
Ćemaluša br. 6, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 214 148
Radno vrijeme: 08:00 - 20:00
Subota: 08:00 - 18:00
E-mail: cemalusa@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Pofalići
Zmaja od Bosne 14, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 717 386, Fax: 033 717 385
Radno vrijeme: 08:00 – 20:00
Subota: 08:00 – 20:00
E-mail: info@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD SCC
Sarajevo City Centar, Vrbanja 1
Tel: +387 33 713 860, Fax: +387 33 733 070
Radno vrijeme: 10:00 - 22:00
Praznikom zatvoreno
E-mail: scc@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Otoka
Tel: +387 33 713 860, Fax: +387 33 713 861
Radno vrijeme: 9:00 - 21:00
Subota: 9:00 - 18:00
Nedjelja: 09:00 - 17:00
E-mail: otoka@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Dobrinja
Nurije Pozderca 10, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 789 495, Fax: 033 789 496
Radno vrijeme: 08:00 – 20:00
Subota: 08:00 – 20:00
E-mail: dobrinja@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD llidža
Rustempašina br. 1, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 762 285, Fax: 033 762 286
Radno vrijeme: 08:00 – 21:00
Nedjelja: 09:00 – 17:00
E-mail: sara@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Vogošća
Jošanička 55, TC WOG, 71320 Vogošća, BiH
Tel: +387 33 425 130, Fax: +387 33 425 131
Radno vrijeme: 9:00 - 21:00
Nedjelja: 10:00 - 18:00
E-mail: vogosca@domod.ba
EŠ COMPANY d.o.o. – DOMOD Zenica
Trg Alije Izetbegovića br. 73, Robna kuća VF (Bosanka), 72000 Zenica, BiH
Tel: 032 200 710, Fax: 032 200 711
Radno vrijeme: 09:00 – 21:00
Nedjelja: 09:00 – 17:00
E-mail: zenica@domod.ba
Copyright by EŠ Company d.o.o. - DOMOD